Warsztaty Młodego TechnikaJako jedyni za zgodą najstarszego w Polsce miesięcznika popularno-technicznego realizujemy Warsztatów Młodego Technika! W rozwinięciu więcej informacji o tych zajęciach (relacje z konkursów, plakat reklamujący zajęcia, terminy, oraz krótki wyciąg z ogólnych zasad realizacji projektu z wykorzystaniem modeli prezentowanych m.in. na internetowej stronie uznanego miesięcznika.


Zgodnie z przyjętymi założeniami i sprawdzoną już formułą, są to specjalne zajęcia techniczno-modelarskie dla dzieci i młodzieży (choć rodzice również będą mogli w nich uczestniczyć) zarówno w naszej placówce, jak i w wielu miejscach we Wrocławiu oraz na Dolnym Śląsku.

W pierwszym semestrze 2015/2016
cyklicznie odbywają się w Szkole Podstawowej nr 118 w środy w godz. 14.30 - 16.55
oraz w Szkole Podstawowej nr 76 - w czwartki w godz. 14.00-16.25.

Zajęcia realizowane są w ramach statutowych działań Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży dlatego ich uczestnicy ponoszą jedynie koszty materiałowe w wysokości 5 zł/ zajęcia (szczegóły techniczne na zajęciach i w korespondencji z rodzicami).
Warsztaty Młodego Technika w szkołach dedykowane są szczególnie uczniom klas trzecich, choć mogą w nich uczestniczyć również inni uczniowie danych szkół od klasy II włącznie.
Zapisy odbywają się podczas zajęć - wtedy dziecko otrzymuje również komplet druków dla rodziców.

W innych miejscach będą planowane i realizowane na podstawie umów z zainteresowanymi stronami (zgłoszenia można już przesyłać poprzez naszą pocztę).     
Półtoragodzinne zajęcia każdego odcinka tej serii będą składały się z mikrowykładu a następnie części warsztatowej, opartej na autorskich projektach i zestawach materiałowych modeli opublikowanych w miesięczniku Młody Technik
. Tutaj dzieci własnoręcznie budować będą między innymi: latające samoloty, latawce, śmigłowce, rakiety, poduszkowce (na pilota i z antenką!), ścigające się samochody, żaglówki, roboty -a to tylko kilka z wielu tematów, jakich nie spotka się w szkole!. Zajęcia kończyć będą konkursy i zawody z nagrodami.

Doskonałe zaplecze
Zespołu Pracowni Modelarskich MDK, baza Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych działań oraz osoba prowadzącego - redaktora najstarszego w tytule działu Na warsztacie - są rękojmią niezapomnianych wrażeń, odkrywczej nauki i wspaniałej zabawy - nie tylko dla najmłodszych! W tym roku w jeszcze lepszym wydaniu!