Zasady rozgrywania regat klasy FOOTY RC w Polsce

TRASY REGATOWE
Poniżej przedstawione są dwie przykładowe trasy regatowe (pierwsza zalecana jest tylko dla początkujących - młodzików i juniorów).  Odległości pomiędzy bojami są przykładowe - są istotne tylko przy zgłaszaniu wyników do światowego pucharu (FOOTY INTERNET COURSE).

PRZED STARTEM
Na odprawie sędzia główny przekazuje informacje o planowanych ilościach i terminach biegów oraz rozkładzie trasy. Przed każdym biegiem ogłasza się czas przedstartowy 3 do 5 minut (z odliczaniem co minutę, a w ostatniej minucie 45, 30, 15, 10, 9, 8,7,6,5,4,3,2,1,Start!). Zwykle do biegu razem startują wszyscy zawodnicy - juniorzy i seniorzy. Wyniki dzielone są najczęściej na klasyfikację generalną, juniorów (do 16 lat) oraz kobiet (o ile startują :o)

BIEGI REGATOWE
Zwykle biegi krajowe odbywają się na trasie trójkąta o boku ok. 5-25m (najczęściej jeden bieg to jedno okrążenie). W konkursie realizowanych jest 5- 9 biegów, z których do klasyfikacji każdemu z zawodników nie liczy się biegu z najgorszym wynikiem. Obowiązują zasady fair-play, nawet, jeśli nie wszyscy zawodnicy znają p
rawo drogi i zasady regatowe.

PUNKTACJA KONKURSOWA
Po przekroczeniu przez pierwszego zawodnika linii mety ogłaszany jest czas dobiegu - zwykle 2 do 5 minut. Po tym czasie sędzia główny ustala kolejność na trasie zawodników, którzy nie dopłynęli do celu i przyznaje punkty (dzięki temu my nie tracimy za dużo czasu na maruderów). Sposoby punktacji bywają dwa - ten wybór koniecznie powinien zostać podany przed rozpoczęciem biegów).

SPOSÓB A (łatwiejszy, stosowany częściej - m.in. podczas MP FOOTY 2015 we Wrocławiu)

1 miejsce - 1 punkt
2 miejsce - 2 punkty
3 miejsce - 3 punkty
4 miejsce - 4 punkty
i tak dalej...

SPOSÓB B (nieco trudniejszy dla sędziów,  wyraźniej rozstrzygający, stosowany np. w Bytomiu Odrzańskim)

1 miejsce - 0 punktów
2 miejsce - 1,7 punkta
3 miejsce - 3 punkty
4 miejsce - 4 punkty
5 miejsce - 5 punktów
i tak dalej...

Niezależnie od ilości punktów za dwa pierwsze miejsca :

- zawodnicy, którzy w przewidzianym czasie dobiegowym nie osiągną mety, punktowani są kolejno w kolejności od najbliższego do najdalszego od celu. Decyduje tu wyłącznie sędzia prowadzący.

-zawodnik, który wystartował (przekroczył legalnie linię startu), ale nie jest w stanie ukończyć biegu (problemy techniczne) otrzymuje zapis "ntf" i ilość punktów równą ilości modeli startujących w tym biegu (zwykle to mniej niż łączna liczba zgłoszonych do zawodów uczestników - w ten sposób premiujemy chęć walki :o)

- zawodnik, który w ogóle nie wystartował w danym biegu - otrzymuje zapis "nts" i tyle punktów, ile wynosi liczba zgłoszonych zawodników w tych zawodach.

  
Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości