III Wrocławskie Spotkania Modelarzy Kartonowych 07-08.06.2008
    Kolejny konkurs i wystawa modeli wykonywanych z papieru, brystolu, kartonu, tektury, bibułki, itp. - już po raz trzeci odbywające się w naszym MDK za przyczyną nieformalnej grupy modelarzy kartonowych WAK Przeszły już do historii. Wśród imprez towarzyszących, na które również serdecznie zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież  odbędą się I Otwarte Zawody Kartonowych Modeli Latających z Napędem Pneumatycznych.
    W dalszej części linki do pierwszych relacji z tej udanej imprezy.

   

    Więcej informacji o samych III WSMK tutaj oraz na oficjalnej stronie WAK .
Na "czarnych stronach" znajduje się też juz
pierwsza relacja Zawodów Modeli Rakiet, której regulamin znajduje się poniżej.
Regulamin
Pierwszego Otwartego Konkursu Latających Modeli Kartonowych
z Napędem Pneumatycznym - Wrocław 2008


1. Termin i miejsce zawodów:
    8.czerwca 2008 g.11.00-12.00, MDK im. M.Kopernika we Wrocławiu s. nr 58.

2. Uczestnicy:
    W zawoddach może wziąć udział każdy wykonawca modelu, spełniającego wymogi
konkursu. Przewiduje się podział na trzy grupy wiekowe :  A) do 10 lat, B) do 14 lat, C) b/o

3. Modele:
    Do zawodów dopuszczone zostaną modele wykonane w przeważającej części z papieru i kartonu (dopuszczalne są ew. drobne elementy z innych materiałów - szczególnie dotyczy to elastycznych materiałów na głowice i dzioby modeli oraz materiały niezbędne do wyważenia) przedst
awiające prawdziwe lub fantastyczne obiekty latające. Modele startują z rurowej wyrzutni o dowolnej średnicy, w wyniku odrzutu sprężonego powietrza, pochodzącego bezpośrednio z płuc zawodnika (nie dopuszcza się żadnych mechanicznych sprężarek, pomp itp).
Przewiduje się rozgrywki w klasie FAx (modele rakiet starujące z wyrzutni średnicy 15mm i długości do 110mm - np. MARS V, MT-08, itp.) oraz w klasie OPEN (modele dowolne - np. samoloty odrzutowe, promy kosmiczne, etc).
Można startować z dowolną ilością modeli w każdej z klas (nagrody przyznane zostaną za najlepszy model danego zawodnika w odpowiedniej klasie).

4. Punktacja:
    Modele podlegać będą ocenie statycznej (do 50 % punktów za skomplikowanie i jakość samodzielnego wykonania - nie dotyczy modeli klasy FAx wykonywanych z prefabrykowanych zestawów podczas warsztatów III WSMK) oraz ocenie za odległość lotu (do 50% łącznej sumy punktów).

5. Postanowiena końcowe:
    W kwestiach spornych rozstrzyga Jury, którego werdykt nie podlega oprotestowaniu.   
 
Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości