ROBRAT 2010 - Zgłoszenia modeli
    Aby sporządzić dokumentację własnego modelu należy zapisać na twardy dysk swojego komputera poniższy obrazek a następnie:

a) wydrukować go na zwykłym, białym papierze formatu A4 (wymiar docelowy obrazka to 200x280mm, rozdz. 200dpi), wypełnić zgodnie z zaleceniami i dostarczyć do MDK im. M. Kopernika we Wrocławiu do 15.12.2010 do godz. 18.00 (osobiście lub pocztą tradycyjną).

b) przenieść plik np. do programu WORD, nanieść dane zgodnie z zaleceniami ( w tym stosowny szkic/rysunek/zdjęcie), przesłać pocztą internetową na adres zpmmdk1(utrudnienie dla spambotów - tu wpisać znak @)wp.pl i upewnić się, że plik został odczytany.

    Dokumentację można wyjątkowo również
zgłosić osobiście już w trakcie zapisów, ale jeśli nie było zgłoszenia w ustalonym czasie, wówczas będzie też mniej punktów w końcowej klasyfikacji... :o(


(W razie wątpliwości proszę pisać również na w/w adres.) 
Naszą witrynę przegląda teraz 94 gości