Zasady rozgrywania regat klasy FOOTY RC w Polsce

TRASY REGATOWE
Poniżej przedstawione są dwie przykładowe trasy regatowe (pierwsza zalecana jest tylko dla początkujących – młodzików i juniorów).  Odległości pomiędzy bojami są przykładowe – są istotne tylko przy zgłaszaniu wyników do światowego pucharu (FOOTY INTERNET COURSE).


PRZED STARTEM
Na odprawie sędzia główny przekazuje informacje o planowanych ilościach i terminach biegów oraz rozkładzie trasy. Przed każdym biegiem ogłasza się czas przedstartowy 3 do 5 minut (z odliczaniem co minutę, a w ostatniej minucie 45, 30, 15, 10, 9, 8,7,6,5,4,3,2,1,Start!). Zwykle do biegu razem startują wszyscy zawodnicy – juniorzy i seniorzy. Wyniki dzielone są najczęściej na klasyfikację generalną, juniorów (do 16 lat) oraz kobiet (o ile startują :o)

BIEGI REGATOWE
Zwykle biegi krajowe odbywają się na trasie trójkąta o boku ok. 5-25m (najczęściej jeden bieg to jedno okrążenie). W konkursie realizowanych jest 5- 9 biegów, z których do klasyfikacji każdemu z zawodników nie liczy się biegu z najgorszym wynikiem. Obowiązują zasady fair-play, nawet, jeśli nie wszyscy zawodnicy znają prawo drogi i zasady regatowe.

PUNKTACJA KONKURSOWA
Po przekroczeniu przez pierwszego zawodnika linii mety ogłaszany jest czas dobiegu – zwykle 2 do 5 minut. Po tym czasie sędzia główny ustala kolejność na trasie zawodników, którzy nie dopłynęli do celu i przyznaje punkty (dzięki temu my nie tracimy za dużo czasu na maruderów). Sposoby punktacji bywają dwa – ten wybór koniecznie powinien zostać podany przed rozpoczęciem biegów).

SPOSÓB A (łatwiejszy, stosowany częściej – m.in. podczas MP FOOTY 2015 we Wrocławiu)

1 miejsce – 1 punkt
2 miejsce – 2 punkty
3 miejsce – 3 punkty
4 miejsce – 4 punkty
i tak dalej…

SPOSÓB B (nieco trudniejszy dla sędziów,  wyraźniej rozstrzygający, stosowany np. w Bytomiu Odrzańskim)

1 miejsce – 0 punktów
2 miejsce – 1,7 punkta
3 miejsce – 3 punkty
4 miejsce – 4 punkty
5 miejsce – 5 punktów
i tak dalej…

Niezależnie od ilości punktów za dwa pierwsze miejsca :

zawodnicy, którzy w przewidzianym czasie dobiegowym nie osiągną mety, punktowani są kolejno w kolejności od najbliższego do najdalszego od celu. Decyduje tu wyłącznie sędzia prowadzący.

zawodnik, który wystartował (przekroczył legalnie linię startu), ale nie jest w stanie ukończyć biegu (problemy techniczne) otrzymuje zapis „ntf” i ilość punktów równą ilości modeli startujących w tym biegu (zwykle to mniej niż łączna liczba zgłoszonych do zawodów uczestników – w ten sposób premiujemy chęć walki :o)

zawodnik, który w ogóle nie wystartował w danym bieguotrzymuje zapis „nts” i tyle punktów, ile wynosi liczba zgłoszonych zawodników w tych zawodach.