PODSUMOWANIE ZAWODÓW ROBOTS+RESCUE 2014Zwycięzcy w klasie modeli wystawowych R1 (<10 l.)
  1. Marta Witkowska 9 l.,  – 75,3%  pkt.
  2. Michał Kowalów 8 l.,      – 71,0 %pkt
  3. Piotr Nadolny, Dawid Skiba, 66,7% pkt.

Zwycięzcy w klasie modeli wystawowych R1 (b.o.)

  1. Krzysztof Pasternak 10 l.  – 79,7% pkt.
  2. Cyprian Kozłowiecki 12 l. – 75,7% pkt.
  3. Mikołaj Bardian 10 l.,       – 57,7% pkt.

Najwięcej punktów za dokumentację: Cyprian Kozłowiecki (100%)

Najwięcej punktów za model: Michał Kowalów (100%)

Najwięcej punktów za prezentację: Jeremi Osiadacz (96%)

Zwycięzcy w klasie modeli robotycznych pojazdów ratowniczych – R2

  1. Ula Jaśnikowska,    czas przejazdu: 1,37 min.
  2. Patryk Pabijańczyk, czas przejazdu:1,45 min.
  3. Aleksander Kowal,    czas przejazdu:1,55 min.

Najlepsze dokumentacje zgłoszeniowe nadesłali: Wojtek Głomb,  Tomek Głomb i Mikołaj Molenda (95% )

 

Zwycięzcy w klasie robotów autonomicznych R3 – nagrody równorzędne:

1. Wojtek i Tomek Głomb

1.  Zespół „LZN”

1.  Zespół „Sentinel”

Najlepsza dokumentacja Wojtek i Tomek Głomb (95 %)

 

Komisja sędziowska:

Przewodniczący: prof. Piotr Wrzecioniarz (Politechnika Wrocławska oraz Instytut Inwentyki)

 płk. Marek Przybyło (Dyrektor Aeroklubu Wrocławskiego)

prof. Janusz Boczniewicz (Lotnicze Zakłady Naukowe)


Nagrody ufundowane zostały przez:

Instytut Inwentyki (mikroboty serii HEX BUG)

Modele.sklep.pl (latające śmigłowce i zdalnie sterowany latający robot)

Christophera Thornborrow (zestawy do budowy robotów animatronicznych z procesorami serii Arduino)

oraz przez Zespół Pracowni Modelarskich MDK (medale, dyplomy, modele i akcesoria modelarskie)


Dziękujemy również:

drużynom Lotniczych Zakładów Naukowych

i Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

oraz Panom Arkadiuszowi Mercie i Christopherowi Thornborrow

za niezwykłe prezentacje tematyczne podczas zawodów,

a także wszystkim pomocnikom, zawodnikom, ich rodzicom i wychowawcom

oraz widzom, którzy byli obecni na zawodach.


Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć na stroni Instytutu Inwentyki i do zobaczenia następnym razem !

 

ROBOTS+RESCUE 2014 – finaliści i harmonogram zawodów

 

 

W klasie makiet (R1 – wg. numerów startowych) zobaczymy dzieła:

1. „CZARNY 21 XXL” Julii

2. „CZARLI” Michała

3. „AR-1” Jeremiego

4. „WALL-E” Marcela

5. „Poduszkowiec COBRA” Filipa

6. „PAN MURZYN” Adama

7. „RSS 1” Marty

8. „BIORAMKA” Krzysztofa

9. „SM’S BOT”  Marka

10. „RADIOWÓZ RC” Cypriana

W klasie modeli robotycznych pojazdów ratowniczych (R2) z opresji poszkodowanych ratować będą :

20. „RE-2” Jana

21. „WOLWO E4” Patryka

22. „RE 1” Uli

23. „STRZAŁKA” Tomka

24. „WALLE” Wojtka

25. „LETSGO” Aleksandra

26. „XXX” Cypriana

27. „RR-13” Mikołaja

28. „Pojazd ratunkowy RC” Bartka

29. „T-4” Tomka

W klasie robotów autonomicznych (R3) swoje prace zaprezentują zespoły:

30.-31. „ARTEK”

32.-34. „SENTINEL”

35.-39. „LZN”


Przybliżony harmonogram zawodów ROBOTS+RESCUE 2014:

10.45 Zapisy – wydawanie numerów startowych itp.

11.00 Rozpoczęcie zawodów – prezentacje prac R1 i R2

13.00 Przerwa „sikundowa”

13.15 Prezentacje R3

13.40 Rozdanie nagród i dyplomów dla wszystkich zawodników, którzy zgłosili swój udział w konkursie (również, tych którzy nie zakwalifikowali się do finałów).

 14.00 Zakończenie zawodów

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA zawodów ROBOTS+RESCUE 2014

Wypełniona prawidłowo dokumentacja zgłoszeniowa jest warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów. Poniżej zamieszczony jest wzór dokumentacji.

Dokumentacja może zostać doręczona osobiście do organizatora (ZPM MDK, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław) lub przesłana pocztą – polecam pocztę elektroniczną w terminie do piątku 12 grudnia 2014 r. godz. 19.59 !

Formularz zgłoszenia można pobrać do wydruku w formacie jpg, pdf lub w pliku programu Word 2003 (proszę jednak o zachowanie zaznaczonego podziału na dwie równe połowy arkusza!).


REGULAMIN ROBOTS+RESCUE 2014

REGULAMIN

XI OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW MODELI  ROBOTÓW I JEDNOSTEK RATOWNICZYCH

ROBOTS + RESCUE  2014 

 

1. ORGANIZATOR

    Organizatorem XI Ogólnopolskich Zawodów  Modeli Robotów  i Jednostek Ratowniczych (równorzędnie używany będzie skrót ROBOTS+RESCUE 2014 – dotychczas używany był skrót ROBRAT) jest Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu przy ul. H. Kołłątaja 20, we współpracy z Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego Wrocławia, pod patronatem honorowym Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz redakcji miesięcznika Młody Technik. Organizatorem wykonawczym jest Zespół Pracowni Modelarskich MDK im. M. Kopernika we Wrocławiu. Pozostali partnerzy, mecenasi i sponsorzy wymienieni będą na stronie internetowej zawodów – www.MODELmaniak.pl – oraz na oficjalnych drukach zawodów  (plakaty, dyplomy, informator dla mediów, itp.).


2. CEL

   Jednym z głównych celów zawodów jest popularyzacja techniki (szczególnie tej służącej zachowaniu życia) poprzez rozwój zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży, wspieranie najmłodszych ale już zdolnych konstruktorów oraz ich wychowawców a także promowanie nowoczesnych polskich technologii wśród ogółu opinii publicznej.


3. TERMINY

10.12.2011r. (czwartek) g. 19.59  – termin składania projektów i dokumentacji wykonawczych. W przypadku poczty elektronicznej (e-mail: zpmmdk1<małpka>wp.pl – decyduje data wysyłki. Natomiast w przypadku poczty tradycyjnej lub projektów/modeli dostarczanych osobiście – ostateczny termin dostarczenia zgłoszenia do Organizatora to również g. 19.59 (ZPM MDK, ul. Kołłątaja 20, 50-00 Wrocław z dopiskiem ROBOTS+RESCUE 2014). Uwaga! Tu nie decyduje data stempla pocztowego!

13.12.2014 r. (sobota) g. 10.59 – termin ogłoszenia prac do prezentacji finałowych (zawodnicy zostaną powiadomieni poprzez stronę zawodów i/lub pocztą elektroniczną)

14.12.2014 r. g. 11.00 – 14.00 –  finałowe rozgrywki ROBOTS+RESCUE przed profesjonalną komisją sędziowską, przy udziale widzów.

Szczegółowy harmonogram finałów zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

 

3. ZAWODNICY

 Bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat startowych, w zawodach mogą wziąć udział wszyscy wykonawcy modeli/projektów (w tym i zespoły wykonawców z określonym liderem, odpowiedzialnym za prezentację), którzy w wyznaczonym terminie prześlą do Organizatora (pocztą elektroniczną lub tradycyjną, ew. dostarczą osobiście) poprawnie wykonaną dokumentację zgłoszeniową zrealizowanego projektu/modelu, spełniającego warunki konkursu. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami Komisja Konkursowa (złożona z sędziów i przedstawiciela organizatora) wytypuje finalistów, którzy zostaną zaproszeni do osobistego zaprezentowania modelu przed Komisją Sędziowską podczas finałów, podczas których wyłonieni zostaną ostateczni zwycięzcy zawodów w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych.

 

4.  KATEGORIE

   Prace konkursowe są podzielone na kategorie, różniące się stopniem trudności i sugerowanym wiekiem uczestników (pierwsza z kategorii wiekowych):

R0 (PROJEKTS) – projekty  i wizualizacje robotów i jednostek ratowniczych, kategorie wiekowe: <7 lat i otwarta. Projekty/rysunki muszą być bezwzględnie wykonane przez zawodników w płaskiej (możliwej do zeskanowania) technice plastycznej) podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem wiekiem i adresem poczty internetowej; dostarczone do organizatora w oryginale (na formacie A4) lub przesłane w wersji cyfrowej w plikach JPG, w formacie min. 800×600 pikseli do max. 3508×2481 pikseli (A4, 300dpi).

R1 (DESIGNS) – makiety (modele wystawowe) robotów i jednostek ratowniczych (bez konieczności wykonywania ruchu. Do tej kategorii nie będą od tej edycji zaliczane modele  poruszające się,  ale  nie sterowane i nie automatyczne); kategorie wiekowe: <10 lat i otwarta. Makiety mogą być wykonane z dowolnych materiałów, w wielkości umożliwiającej ich przenoszenie i prezentację przez wykonawcę. Zgłoszenie zawierać ma imię, nazwisko i e-adres wykonawcy (wykonawców), minimum jedno zdjęcie i opis wykonanej makiety robota lub jednostki ratowniczej.

R2 (MODELS) –mobilne modele sterowane  (przewodowo, radiowo, itp.), kategorie wiekowe: <14 lat i otwarta. Modele konkursowe muszą być wykonane przez uczestnika zawodów (lub zespół). Można użyć dowolnych podzespołów ale nie może to być gotowy wyrób fabryczny ani gotowy zestaw do tego przeznaczony. Modele mają być przygotowane do wykonania zadania ratowniczego, polegającego na podjęciu i ostrożnym przetransportowaniu  trzech figurek typu Lego (zaopatrzonych w blaszane kamizelki – można tez użyć magnesu) ze strefy zagrożonej na linię startu/mety na specjalnie przygotowanym torze. Przewiduje się przyznanie karnych sekund za wleczenie i uderzanie figurkami o przeszkody. Wygrywa ten zawodnik który wykona zadanie w najkrótszym czasie. Zgłoszenie zawierać ma imię, nazwisko i e-adres wykonawcy (wykonawców), minimum jedno zdjęcie i opis wykonanego modelu.

R3 (ROBOTS) –  mobilne roboty reagujące automatycznie (samodzielnie zmieniające swoje reakcje po napotkaniu przeszkody, światła, ognia itp.); kategoria wiekowa: otwarta. Zgłoszenie powinno zawierać opis i zdjęcia wykonanego modelu/robota (ew. również film długości do 60s) oraz rodzaju i czasu planowanego pokazu.

    Modele i roboty mogą być wykonane z dowolnych  materiałów i podzespołów, ale muszą być przy tym być bezpieczne dla uczestników zawodów – maksymalne napięcie zasilania <24 V, nie wolno używać np. materiałów pirotechnicznych, żrących itp.). Prace mogą prezentować roboty, pojazdy lądowe, wodne, lotnicze lub kosmiczne, oznaczone jako ratownicze. Zaleca się również wyposażenie ich w odpowiednie sygnały świetlne i dźwiękowe.

    Organizatorzy zachęcają również wykonawców dorosłych, którzy chcieliby zaprezentować swoje dzieła najmłodszym także, jeśli nie chcieliby startować w rywalizacji.

    Prace konkursowe pozostają własnością wykonawców. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji zgłoszonych projektów oraz wizerunków finalistów w dowolnych mediach tradycyjnych i elektronicznych.

 

5. ZGŁOSZENIA

    Każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość projektów/modeli. W przypadku dzieci (szczególnie najmłodszych) dopuszczalna jest pomoc osób starszych (rodziców, dziadków, itp. – ale nie budowa całego modelu zamiast zawodnika). Premiowana będzie również staranność  wykonania dokumentacji – za zawodników do siódmego roku życia mogą ją wypisywać rodzice.  Zarys dokumentacji zgłoszeniowych określone są poniżej, natomiast szczegółowe informacje i wzory druków znajdą się w Załączniku nr 3.


6.  OCENA

     Na końcową ocenę będą składały się oceny cząstkowe za poszczególne elementy pracy zawodnika:

-prawidłowo wykonana dokumentacja zgłoszeniowa – do 20 % punktów UWAGA! Brak dokumentacji zgłoszeniowej w przewidzianym terminie może skutkować brakiem możliwości startu w zawodach i uzyskania nagrody!  Nie będzie już możliwości zgłaszania modeli tuż przed zawodami w niedzielę!   Punkty za dokumentacje zgłoszeniowe przyznawać będzie Organizator.

-prezentacja modelu (dla R0 i R1) lub prezentacja z pokazem (R2-R3) – do 80 %. Punkty za prezentacje i pokaz przyznawać będzie Komisja Sędziowska.

    Premiowane będą: samodzielność, pomysłowość i funkcjonalność zastosowanych rozwiązań, estetyka wykonania, efektowność, trudność wykonania, realizm, znajomość budowy modelu i podstawowej znajomości tematu.

     Wyniki poszczególnych etapów zostaną podane po zakończeniu zawodów. Decyzje niezależnego od Organizatora Jury, złożonego z profesjonalistów z zakresu modelarstwa, nauk politechnicznych i ratownictwa, są ostateczne i  nie podlegają  oprotestowaniu.

 

7.  NAGRODY

     Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy/potwierdzenia uczestnictwa, na podstawie których można będzie ubiegać się o podwyższenie oceny między innymi z przedmiotu technika oraz dodatkowe punkty podczas egzaminów wstępnych na wybrane kierunki studiów Politechniki Wrocławskiej. Niepełnoletni uczestnicy zawodów dodatkowo otrzymają nagrody lub upominki, stosownie do efektu pracy. Każdy finalista otrzyma dodatkowo medal oraz specjalny dyplom. Nagrody będą wybierane z puli poszczególnej kategorii przez uczestników – w kolejności wynikającej z  uzyskanych wyników.

    Nauczyciele, którzy przyjadą na zawody ze zorganizowaną grupą uczniów otrzymają również oficjalne potwierdzenia uczestnictwa (niezbędne jest jednak wcześniejsze zgłoszenie).     

    Organizator przewiduje ponadto przyznanie specjalnych nagród sponsorowanych (niezależnych od nagród konkursu głównego). Nagrody specjalne mogą również przyznawać sponsorzy zawodów.

 

8. POMOC

      Więcej informacji o zawodach znajdzie się w specjalnej zakładce strony www.MODELmaniak.pl. Ewentualne dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać kierując pytania na adres e-poczty: zpmmdk1<małpka>wp.pl . Można również. uzyskać pomoc w trakcie zajęć w sali 60 – modelarniach  ZPM  MDK – od  wtorku  do  piątku od 16.45 do 20.00