MISTRZOSTWA POLSKI RR 2016 – NOR

ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH

– NOTICE OF RACE (NOR) –

 

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI

MODELI JACHTÓW  KLASY RAINGUTTER REGATTA,

WROCŁAW ‚2016

 

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI JACHTÓW ŻAGLOWYCH KLASY RAINGUTTER REGATTA 2016

 

Uczestnicy: W zawodach może wziąć udział każdy zawodnik, posiadający nieseryjny model łódź żaglową (najlepiej wykonaną samodzielnie, choć dopuszcza się wykorzystanie zestawów materiałowych i pomoc osób trzecich) spełniającą wymogi konkursu, który zgłosi się do konkursu przed zawodami. Premiowane punktami są zgłoszenia są w formie elektronicznej poprzez pocztę MODELmaniak.pl (karta zgłoszeniowa poniżej).  Do rozgrywek można zgłaszać także drużyny, składające się z minimum dwóch kapitanów, reprezentujące dany kraj, region, klub lub sponsora. Intencją organizatorów jest jednak utrzymanie podczas regat nieformalnego klimatu i zabawy w duchu fair-play, bez bezwzględnej rywalizacji.

 

Miejsce i czas regat: Mistrzostwa zostaną rozegrane na terenie HOW Stanica we Wrocławiu (ul. Kożuchowska 13) w niedzielę 19 czerwca 2016 r. od godz. 11.00 do godz. 13.30 – najprawdopodobniej w jednym z pomieszczeń osłoniętych przed wiatrem.

 

Przewidywany program zawodów:

10.30-11.00 Potwierdzenie zgłoszeń, ew. zapisy uczestników regat, biegi treningowe

11.00-12.30 Biegi konkursowe ww grupach 1a, 1b, 1c.

12.30-13.00 Ocena statyczna modeli zgłoszonych w kategorii wystawowej

13.00-13.30 Dekoracje zwycięzców indywidualnych i drużyn, podsumowanie i zakończenie zawodów.

 

Regaty w ramach MP 2015 rozegrane zostaną w dwóch kategoriach (wyścigowej i makietowej) z podziałem na grupy wiekowe:

Kategoria wyścigowa

W1. Grupa wczesnoszkolna (kl. do III klasy SP włącznie )

W2. Grupa podstawowa (kl. IV- VI SP)

W3. Grupa otwarta (gimnazja, licea, również dla dorosłych).

Zasady rozgrywek i ograniczenia dot. modeli:  Zawodnicy startujący w tej klasie mają za zadanie jak najszybciej pokonać modelem trasę regat długości od 1,5 do 3 m, napędzając je wyłącznie strumieniem powietrza z ust. Dla grupy wczesnoszkolnej (W1) obowiązkowe jest stosowanie słomki (dostarcza organizator) w pozostałych grupach jest to jedynie dopuszczalne.

Kadłub: pojedynczy, lub wielokrotny, z dowolnego materiału wodoodpornego lub zabezpieczonego przed wodą, długość od 6 i 1/2″ do 7″ (czyli 165 – 178 mm łącznie ze sterem i każdą wystającą częścią) i nie może być szerszy niż 90 mm  (nie dotyczy żagla/żagli, choć należy brać pod uwagę możliwość ich kolizji z torem rynnowym). Kadłub może być malowany i ozdabiany pod warunkiem, że całość nadal będzie wodoodporna (farby plakatowe i zwykłe flamastry nie mogą więc być stosowane. Zanurzenie do 40 mm ze względu na rodzaj toru regatowego.

Maszt: o wysokości do 7″ (178 mm) liczonej od pokładu do topu (góry) masztu.

Żagle: z dowolnego materiału wodoodpornego, mogą być cięte, zaginane i dekorowane wodoodpornymi farbami, markerami, naklejkami, itp.  Żadna inna forma napędu oprócz żagla/żagli nie może być stosowana (wszelkie napędy mechaniczne są wykluczone). Wymiary żagli nie mogą przekraczać wymiarów standardowego żagla RR wg BSA: SxH 105x155mm

Płetwy sterowa i balastowa: z materiałów wodoodpornych, muszą być dobrze przymocowane do dna łodzi. Ster(y) i inne elementy modeli może wykraczać poza dziób lub rufę kadłuba (tył łodzi), o ile całość nie przekracza podanego wymiaru maksymalnego (178 mm / 7″).

Zdobienia i akcesoria: elementy zdobiące, takie jak np. żeglarze, armaty, koła sterowe, kotwice, koła ratunkowe, knagi, polery, itp. mogą być instalowane na modelu, o ile są trwale przymocowane (nie mogą odpaść po obróceniu modelu) i nie przekroczone zostaną wymiary wymienione wyżej.

Numery startowe na żaglach: dopuszczalne maksymalnie czterocyfrowe, należy jednak przewidzieć miejsce w górnej części głównego żagla na samoprzylepny numer regatowy o wymiarach do 2,5×2,5cm (może być niezbędny w przypadku dubletu).

Zasady oceny: w tej kategorii punktowany jest najlepszy z czasów uzyskanych przez zawodnika w maksymalnie trzech oficjalnych próbach. W punktacji drużynowej liczona jest suma dwóch najlepszych zawodników danej drużyny. UWAGA! Za prawidłowe zgłoszenie przesłane za pomocą e-poczty MODELmaniak.pl do dnia 12.06. 2016 r. do godz. 23.59. przysługuje zawodnikowi prawo do dodatkowego punktu w najlepszym biegu konkursowym (1 sekunda mniej od najlepszego czasu).

 

Kategoria makietowa – zasady rozgrywek:

Ta kategoria polecana jest szczególnie bardziej doświadczonym modelarzom – w tym dorosłym! Jachty zgłoszone w tej klasie muszą spełniać wszystkie punkty regulaminu klasy wyścigowej RR i mają być w stanie przepłynąć trasę konkursową w czasie nie dłuższym niż 1 minuta (stąd wszystkie jachty zgłoszone w kategorii wyścigowej również mogą brać udział w konkursie na jakość i styl wykonania). W tej kategorii przewidywane są dwie grupy wiekowe:

M1. do VI klasy szkoły podstawowej włącznie

M2. – b.o. (w tym dla dorosłych)

Zasady oceny: modele oceniane są wyłącznie pod względem jakości wykonania (0-6pkt ) i wzornictwa (0-6 pkt.) Możliwe są również punkty cząstkowe. Organizatorzy zachęcają do eksponowania modeli tej kategorii na specjalnej podstawce z dedykowanym tłem. Dodatkowe 2 punkty można będzie zdobyć za prawidłowe i terminowe zgłoszenie elektroniczne (do 12.06. 2016 r. do godz. 23.59. ) Ponadto będzie można zdobyć maksymalnie 1 punkt za wyjątkowo adekwatną nazwę jachtu.

 

Ustalenia dodatkowe

W przypadku, gdy w danej kategorii lub grupie wiekowej nie znajdzie się min. 3 uczestników, komisja sędziowska będzie mogła dołączyć zawodników niepełnej grupy do innej. W przypadku zaistnienia nieunormowanej wyżej podanymi przepisami, o sposobie realizacji konkursu decydować będzie Komandor Regat w porozumieniu z Jury.

 

Przewidywane nagrody i wyróżnienia

Każdy zawodnik zgłoszony elektronicznie do udziału w konkursie, po przepłynięciu trasy w zawodach otrzyma dyplom Mistrzostw Polski Jachtów Klasy RR

Zwycięzcy regat w poszczególnych grupach wiekowych otrzymają medale Mistrzów Polski RR

Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Mistrzów Polski RR.

Niezależne od punktacji konkursowej medale dla uczestników Mistrzostw Polski Jachtów Klasy RR:
dla najlepszej zawodniczki,
– dla najmłodszego zawodnika,
– dla najstarszego zawodnika,
– dla zawodnika z najdalszych stron
– ew. również inne upominki (w sprawie ew. fundowania innych dodatkowych nagród proszę o wcześniejszy kontakt).

 

 

 


Ten wpis został opublikowany w kategorii rozgrywki RR. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *