Otwarte Mistrzostwa Polski Jachtów Klasy FOOTY 2018

REGULAMIN SPORTOWY REGAT

REGULAMIN SPORTOWY

OTWARTYCH MISTRZOSTWA POLSKI

JACHTÓW KLASY FOOTY ‘2008

 

REALIZATORZY

Organizatorem części sportowej Mistrzostw jest „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”, mieszczące się przy ul. Kołłątaja 20, we Wrocławiu

Gospodarzem terenu regat jest Wrocławskie Stowarzyszenie Żeglarskie „Port STANICA” – w miejscu.

Podmiotami wspierającymi Mistrzostwa są:

– Harcerski Ośrodek Wodny STANICA  (w miejscu)

– ARTLOT.pl – internetowy sklep modelarski

– MODELE.SKLEP.pl. – internetowy oraz stacjonarny sklep modelarskich przy ul. Zawalnej 7b we Wrocławiu

Część merytoryczną i obsługę biura zawodów zabezpiecza grupa MODELmniak.pl pod nadzorem Polskiego Rejestratora Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy FOOTY w ramach International Footy Class Association.

 

LOKALIZACJA AKWENU I WARUNKI NAUTYCZNE

Rozgrywki sportowe odbędą się na terenie Wrocławskiego Stowarzyszenia Żeglarskiego „Port Stanica”,

przy ulicy Kożuchowskiej 13 we Wrocławiu (na części zatoki rzeki Odry).

Głębokość akwenu wynosi ok. 1,20 m. Przeważający typ wiatru: umiarkowany do średniego, zmienny.

 

PROGRAM REGAT

Sobota, 16 czerwca 2018 r.

10.00-11.00 Rejestracje zawodników i modeli oraz treningi

11.00-11.30 Otwarcie zawodów i odprawa przedstartowa dla zawodników

11.30-13.00 Eliminacyjne biegi konkursowe – tura I (5-10 biegów)

13.00-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-15.30 Eliminacyjne biegi konkursowe – tura II (5-10 biegów)

16.30-22.00 Przerwa – możliwość indywidualnego lub grupowego zwiedzania Wrocławia

18.30-22.00 Wymiana pomysłów, doświadczeń, technologii, spotkania żeglarzy klasy FOOTY.

Niedziela, 17 czerwca 2018 r.

09.45-10.00 Odprawa przedstartowa dla zawodników

10.00-12.30 Biegi finałowe (do 5 biegów w finale A i finale B)

12.30-13.30 „Czas narybku” – zawodnicy udostępniać będą swoje jachty początkującym adeptom żeglarstwa (zgłoszonym wcześniej organizatorowi). Prosimy wszystkich zawodników o udział w tej formie aktywizacji przyszłych footy-skipperów

  1. 13.30 Uroczyste dekoracje zwycięzców, wręczenia dyplomów nagród i upominków.
  2. 14.00 Zamknięcie regat

 

ZASADY RYWALIZACJI

Intencją organizatorów jest utrzymanie podczas regat dotychczasowego nieformalnego klimatu i zabawy – w duchu fair-play – bez bezwzględnego dążenia do wygranej, choć rozgrywki sportowe będą realizowane w oparciu o oficjalne zasady obowiązujące w klasie FOOTY RC, zamieszczone na głównej stronie Internationale FOOTY Class Association –  http://footy.rcsailing.net/rules.php. Ponadto w do tegorocznych regatach mogą startować modele FOOTY o więcej niż 2 żaglach (np. makiety żaglowców) w ramach promocji klasy.

Na terenie rozgrywek należy stosować się również do poleceń Komandora Regat oraz regulaminu Portu STANICA.

 

UCZESTNICY

 W zawodach może wziąć udział każdy zawodnik, który stawi się na starcie w dniu rozpoczęcia regat, z modelem łodzi żaglowej (może też być czarterowana) spełniającej wymogi klasy FOOTY RC, oraz będzie stosował się do zasad regulaminu zawodów i pozostałych, powszechnie uznanych norm.

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej poprzez pocztę zpmmdk1(at)wp.pl.

Przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia gwarantuje otrzymanie pamiątkowego dyplomu za udział w zawodach.

Zgodnie z przyjętymi w Polsce zasadami do grupy juniorów kwalifikują się zawodnicy w wieku do lat 16 (do rocznika 2002 włącznie).Niepełnoletni uczestnicy zawodów przez cały czas zawodów pozostają pod opieką rodziców, a na pomosty mogą wchodzić jedynie w kapokach (istnieje możliwość ich wypożyczenia na miejscu z zasobów HOW Stanica – po wcześniejszym uzgodnieniu)

Do rozgrywek można zgłaszać także drużyny, składające się z minimum trzech zawodników (UWAGA: w tym minimum jednego juniora lub jednej zawodniczki!), reprezentujące dany kraj, region, klub lub sponsora.

 

PARAMETRY TECHNICZNE I OZNACZENIA MODELI

Oficjalne weryfikacje wszystkich łódek w zakresie zgodności z zasadami klasy, będą przeprowadzane przez Komisję Techniczną Regat na miejscu, na podczas przedstartowej rejestracji.

Zgodnie z regulaminem klasy FOOTY kadłuby łodzi powinny być trwale oznaczone numerem rejestracyjnym, zgodnym z oznaczeniami na głównym żaglu (w każdej z wielkości używanego takielunku).

Dozwolone są dowolne ilości zmian zgłoszonego Komisji Technicznej takielunku łodzi w trakcie regat (pomiędzy biegami).

Każda łódź, w której po zweryfikowaniu dokonywane zostaną niedozwolone regulaminem zmiany (np. włączony będzie dodatkowy napęd) podlegać będzie dyskwalifikacji.

Zawodnicy zobowiązani są posiadać zgodne z regulaminem oznaczenia żagli (dla wszystkich rodzajów i wielkości  Sędziowie proszą o nie używanie w miarę możliwości żagli bezbarwnych, utrudniających weryfikację na mecie.

Oznaczenia przynależności państwowej dla zawodników polskich nie są wymagane choć zalecane – podobnie jak koszulki drużynowe (wzór 2016).

 

DOPUSZCZALNE PASMA RADIOWE

W zawodach będzie można używać wszystkich dopuszczonych dla modelarzy w Polsce częstotliwości: 2,4GHz, 27, 40 oraz 35MHz (ostatnia jest formalnie przeznaczona w Polsce dla modeli lotniczych, będzie jednak tu dopuszczona wyjątkowo). W przypadku używania starszych systemów RC (27, 40, 35MHz) zawodnicy zobowiązani są do zgłoszenia swojej głównej częstotliwości (kwarcu/kanału) w formularzu zgłoszeniowym i zabezpieczenie częstotliwości zapasowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

FORMAT REGAT

Komisja sędziowska określi liczbę wyścigów za każdy dzień, biorąc pod uwagę m.in. warunki  pogodowe.

Dwa ukończone biegi konkursowe wystarczą, by zawody były uznane za ważne.

We wszystkich biegach konkursowych uczestniczyć będą wspólnie juniorzy i seniorzy.

Przewidziane są dwie tury biegów eliminacyjnych w pierwszym dniu po 5-10 startów każda. Biegi eliminacyjne w pierwszym dniu będą służyły jedynie określeniu stawki finałów A i B w drugim dniu regat. W przypadku braki możności rozegrania biegów finałowych (np. z powodu niesprzyjającej pogody) o zwycięstwie decydować będą wyniki biegów rozegranych. Do uznania ważności regat wystarczą rozegrane 2 biegi. Również 2 biegi wystarczą, by uznać biegi finałowe za ważne.

Podstawową ostatecznej klasyfikacji będą wyniki wszystkich zawodników (finałowe: A i B – w drugim dniu – niezależnie od punktacji w sobotnich eliminacjach), ponadto prowadzone będą dodatkowe klasyfikacje: juniorów, drużynowa i kobiet (przy założeniu minimalnej obsady 3 zawodników w każdej z wymienionych grup).

 

TRASA REGATOWA

Szczegółowe instrukcje dotyczące kierunku trasy zostaną podane bezpośrednio przed startami danej tury. Tradycyjną formą trasy regatowej FOOTY RC jest jednokrotna trasa trójkątna ze startem na wiatr. Dodatkowa bramka start/meta będzie usytuowana pomiędzy dwiema dolnymi bojami (rysunek poglądowy, proporcje i odstępy pomiędzy bojami mogą być inne, niż minimalne, oznaczone na rysunku).

Zabronione jest powtórne przepływanie przez linię mety po ukończeniu biegu regatowego przez zawodnika

(w celu zminimalizowanie ryzyka błędnych zapisów wyników).

 

PUNKTACJA

Przedwczesne przekroczenie linii startowej (do minuty przed sygnałem startu) wiąże się z koniecznością opłynięcia boi startowej – bez prawa pierwszeństwa.

Punkty za poszczególne biegi będą przyznawane według zasady: I m.-1pkt,  II m.-2 pkt, III m.-3pkt., itd.

Za start w danym biegu (przepłynięcie linii startowej do 5 min po sygnale startowym), mimo jego nieukończenia, przyznana zostanie ilość punktów wynikającą z sytuacji na torze w chwili zamknięcia biegu (punkty za dzielność).

Za brak startu w danym biegu przyznane zostaną zawodnikowi punkty w liczbie równej liczbie zawodników,

startujących w danym biegu +1 pkt.

W każdej turze (min. 5 biegów) jeden, najgorszy z pięciu, wynik nie będzie zliczany do końcowej punktacji.

Do klasyfikacji drużynowej sumowane będą punkty trzech najlepszych reprezentantów danej drużyny (w tym co najmniej jednego juniora lub zawodniczki).

W klasyfikacji juniorów będą uwzględniani zawodnicy do 16 roku życia (do rocznika 2002 włącznie).

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA

Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej MP FOOTY 2017 i Komandorem Regat będzie żeglarski sędzia sportowy lub Polski Rejestrator Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy FOOTY. Sędziami pomocniczymi będą doświadczeni instruktorzy lub animatorzy modelarscy.

 

NAGRODY

Organizatorzy gwarantują następujące nagrody Mistrzostw Polski FOOTY:

– medale dla trzech pierwszych zawodników w każdej z 3 możliwych grup (kobiecej, juniorów i seniorów)

– puchary dla 3 najlepszych drużyn (min. 1K + 1J + 1S)

– dyplomy dla wszystkich uczestników, którzy na czas prześlą zgłoszenie i wystartują w zawodach.

Dodatkowe nagrody i upominki rzeczowe mogą zostać przyznawane w miarę możliwości organizatorów i hojności sponsorów.

 

KONKURSY DODATKOWE

Przed dekoracją zwycięzców regat, możliwe jest również wręczenie nagród zgłoszonym wcześniej zawodnikom startującym w konkursie głównym, w postaci okolicznościowych medali i dyplomów, ew. również upominków rzeczowych – zwycięzcom konkursów dodatkowych:

MISTRZYNI POLSKI FOOTY 2018 (tylko w przypadku, jeśli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się minimum trzy zawodniczki i nie będzie osobnej klasyfikacji kobiet)

ZŁOTY NARYBEK FOOTY MP 2018 – dla najmłodszego samodzielnego zawodnika regat  („Narybek” nie może być wspierany bezpośrednio (obsługa RC) przez pomocników podczas biegów. Potrzebne będzie też potwierdzenie daty urodzenia.)

ZŁOTY PROMOTOR FOOTY 2018 – za najlepsze działania popularyzujące tę klasę modelarską w sezonie 2016-2017 (z tego konkursu naturalnie wyłączeni są Rejestratorzy Krajowi i Komisarze Techniczni FOOTY). Nominacje z uzasadnieniem może złożyć każdy zarejestrowany zawodnik FOOTY w terminie do 04.06.2017 r. Warunkiem przyznania tej nagrody jest też uczestnictwo osoby nominowanej w zawodach w dniu 05.06.2017r.

MISTRZ SKALI FOOTY MP 2018 nagroda za najlepszą makietę/półmakietę modelu wielkości FOOTY (zgodnego z regulaminem FOOTY, za wyjątkiem  zasady maksymalnej ilości dwóch żagli i oznaczeń rejestracyjnych na żaglach – o ile zostaną takie zgłoszone do 04.06.2017 r.);

DOBRY PRZEKAZ FOOTY MP 2018 – w tym konkursie oceniana będzie forma wizualna i profesjonalizm przekazu dodatkowych treści w zdobieniach jachtów, biorących udział w rozgrywkach FOOTY RC. Celem tego konkursu jest uatrakcyjnienie wizualne modeli klasy FOOTY – również dla przyszłych sponsorów, mass mediów, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego, itp. Treść przekazu w miarę dowolna – byle konstruktywna i bez ograniczeń wiekowych.

MISTRZ KONSTRUKTORÓW FOOTY 2018– nagroda za najciekawszy, najbardziej profesjonalny, nowatorski model tegorocznych Mistrzostw Polski FOOTY. W tym konkursie ocenie podlegać będzie również między innymi wyposażenie modelu (osprzęt, skrzynki transportowe, itp.).

MODELOWY RATOWNIK MP FOOTY 2018/ RC RESCURE RANGER – nagroda za najlepszy system modelarskiego ratownictwa wodnego (na przykład dla jachtów FOOTY, które utraciły zdolność sterowania). Tu również obowiązuje termin zgłoszeń maksymalnie do 04.06.2017 r.

FOOTY POL 2018 BEST PHOTO – dla wykonawcy najciekawszego zdjęcia lub serii zdjęć, przedstawiających dowolne polskie modele klasy FOOTY (zarejestrowane, lub zaprojektowane, lub wyprodukowane jako zestaw w Polsce). Zdjęcia do tego konkursu należy przesłać (w możliwie dużej rozdzielczości) na adres zpmmdk1(at)wp.pl do 4.06.2017 r.  Ten konkurs ma służyć promocji klasy FOOTY i modelarstwa szkutniczego.

MISTRZ SKALI RR 2018 – za najpiękniejszy model klasy Regaty Rynnowej (niestety, w tym roku prawdopodobnie nie będziemy realizować równoległych biegów regatowych w tej klasie…). Regulamin RR jest dostępny na stronie www.MODELmaniak.pl .

 

INFORMACJE DODATKOWE

W niewymienionych wyżej kwestiach, oraz w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, proszę o kontakt poprzez e-pocztę zpmmdk1(at)wp.pl lub skorzystanie z facebookowej strony FOOTY Polska.

– Paweł Dejnak
Krajowy Rejestrator Klasy FOOTY

International Footy Class Association

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

MISTRZOSTW POLSKI JACHTÓW KLASY FOOTY

WROCŁAW ‘2018

(należy ją przesłać maksymalnie do 10.06.18 r. na adres: zpmmdk1(at)wp.pl)

 

ZAWODNIK

Imię i nazwisko: _______________________________________________

Rok urodzenia (tylko dla urodzonych w 2002 r. lub później): ____________

Nazwa drużyny (o ile dotyczy): ___________________________________

Miasto: ______________________________________________________

Kontakt tel. w razie ew. wypadku (I.C.E.) ___________________________

Planowany nocleg: (w harcówce, namiot, we własnym zakresie, inne*):

­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________

 

MODEL JACHTU

Numer rejestracyjny FOOTY RC (jeśli został już przydzielony): __________

Nazwa własna łodzi: ___________________________________________

Typ łodzi/projektant: ___________________/________________________

Częstotliwość: 2.4 GHz*, 40 MHz*, 35MHz*, 27MHz *

Numer kanału (tylko dla aparatur z kwarcami):   Nr 1: _____ ,   Nr 2: _____

 

Oświadczam, że biorę udział w Zawodach na własną odpowiedzialność*

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za udział mojego dziecka

w wyżej wymienionych Zawodach *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów Zawodów oraz promocji klasy (dane nie będą udostępniane innym podmiotom).

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikacje zdjęć z Zawodów z moim udziałem (lub mojego dziecka*) do celów promocji modelarstwa, oraz organizatorów.

 

______________________________

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii regaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *