Puchar Polski FOOTY RC 2018, Grodzisk Mazowiecki

ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH / REGULAMIN

PUCHAR POLSKI
MODELI JACHTÓW RADIOSTEROWANYCH KLASY FOOTY RC

Grodzisk Mazowiecki, 2-3 maja 2018

 

ORGANIZARORZY

Głównym organizatorem regat oraz fundatorem nagród głównych jest Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.

Gospodarzem Regat i właścicielem terenu regat jest OSiR w Grodzisku Mazowieckim.

Organizatorami wspierającymi są: Klub Modelarski Bytom Odrzański, Grodziski Klub Żeglarski „Czysty Wiatr”, Dziecięca Akademia Żeglarska, miesięcznik Młody Technik, sklepy modelarskie ARTLOT.pl oraz  MODELE.SKLEP.pl.

Część merytoryczną i obsługę biura zawodów zabezpiecza Grupa MODELmaniak.pl pod merytorycznym nadzorem Polskiego Rejestratora Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy FOOTY (International Footy Class Association)

KOMISJA SĘDZIOWSKA

Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej MP FOOTY 2017 i Sędzią Głównym Regat będzie żeglarski sędzia sportowy lub Polski Rejestrator Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy FOOTY. Honorowym Komandorem Regat będzie p. Marek Brokowski Sędziami pomocniczymi będą doświadczeni instruktorzy lub animatorzy szkutniczo-modelarscy.(dokładny skład Komisji Sędziowskiej zostanie podany przed rozpoczęciem regat).

 PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW (może ulec modyfikacji – w zależności od potrzeb)

środa, 2 maja 2018 r.

11.30-12.00 Treningi przedstartowe oraz rejestracje modeli i zawodników klasy FOOTY RC

12.00-12.15 Otwarcie zawodów – odprawa przedstartowa

12.15-14.00 Biegi konkursowe FOOTY RC – część I

14.00-22.00 Przerwa – możliwość indywidualnego lub grupowego zwiedzania Grodziska Mazowieckiego

(proszę o zgłaszanie takich planów – byśmy mogli pomóc w miarę możliwości).

18.30-22.00 Minigiełda szkutniczo-modelarska oraz grill dla zawodników i gości (ze środków własnych uczestników).

czwartek, 3 maja 2018 r.

09.45-10.00 Odprawa przedstartowa zawodników FOOTY RC

10.00-12.30 Biegi konkursowe FOOTY RC – część II

12.30-13.00 Biegi pozakonkursowe dla młodych adeptów małego żeglarstwa – z pomocą doświadczonych zawodników i w porozumieniu z Grodziskim Klubem Żeglarskim „Czysty Wiatr” i Dziecięcą Akademią Żeglarską.

  1. 13.30-14.00 Uroczyste dekoracje zwycięzców, podsumowanie i zakończenie zawodów.

LOKALIZACJA

Rozgrywki sportowe odbędą się na terenie kompleksu sportowego Stawy Walczewskiego w zarządzie OSiR w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy Nadarzyńskiej (vide link Google Map). Wodowanie modeli z pomostu, parking przy białym namiocie/hangarze szkutniczym (zdjęcia sytuacyjne z października 2017 – dzięki uprzejmości p. M. Brokowskiego).

ZAKWATEROWANIE I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE NA TERENIE REGAT

OSiR w Grodzisku Mazowieckim oferuje zawodnikom możliwość nieodpłatnego noclegu w sali szkoleniowej, na przygotowanych łóżkach polowych (należy zaopatrzyć się w śpiwór). Na terenie dostęp do wc, wody pitnej, prądu 230 V.

Zachęcamy zawodników o wzięcie ze sobą na zawody (o ile to możliwe) namiotów przeciwsłonecznych i stolików turystycznych/serwisowych.

OSiR w Grodzisku Mazowieckim zapewnia łódź serwisową do wyławiania niesterowanych modeli jachtów.

REGULAMIN REGAT

Intencją organizatorów jest utrzymanie podczas regat dotychczasowego nieformalnego klimatu i zabawy – w duchu fair-play – bez bezwzględnej rywalizacji, choć rozgrywki sportowe będą realizowane w oparciu o oficjalne zasady obowiązujące w klasie FOOTY RC, zamieszczone na głównej stronie Internationale FOOTY Class Association – http://footy.rcsailing.net/rules.php.

Przewidziane są dwie tury biegów po 5-10 startów każda (jeden najgorszy wynik na pięć biegów nie będzie uwzględniany w klasyfikacji końcowej)

Do regat – w ramach eksperymentu – dopuszczone będą dodatkowo modele FOOTY o więcej niż 2 żaglach (np. makiety żaglowców).

Na terenie rozgrywek należy stosować się również do poleceń Komisji Regatowej oraz regulaminu OSiR w Grodzisku Mazowieckim.

UCZESTNICY

W zawodach może wziąć udział każdy zawodnik, który stawi się na starcie w dniu rozpoczęcia regat, z modelem łodzi żaglowej (może też być czarterowana) spełniającej wymogi klasy FOOTY RC oraz będzie stosował się do zasad regulaminu zawodów i pozostałych, powszechnie uznanych norm.

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej poprzez pocztę zpmmdk1(at)wp.pl.

Przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia gwarantuje otrzymanie pamiątkowego dyplomu za udział w zawodach).

Zgodnie z przyjętymi w Polsce zasadami do grupy juniorów kwalifikują się zawodnicy w wieku do lat 16 (do rocznika 2016 włącznie).

Niepełnoletni uczestnicy zawodów przez cały czas zawodów pozostają pod opieką rodziców, na pomost mogą wchodzić jedynie w kapokach (istnieje możliwość ich wypożyczenia na miejscu – po uprzednim uzgodnieniu)

Do rozgrywek można zgłaszać także drużyny, składające się z minimum trzech kapitanów, reprezentujące dany kraj, region, klub lub sponsora.

 PARAMETRY TECHNICZNE I OZNACZENIA MODELI

Oficjalne weryfikacje wszystkich łódek w zakresie zgodności z zasadami klasy, będą przeprowadzane przez Komisję Techniczną Regat na miejscu, na podczas przedstartowej rejestracji. Zgodnie z regulaminem klasy FOOTY kadłuby łodzi powinny być trwale oznaczone numerem rejestracyjnym, zgodnym z oznaczeniami na głównym żaglu (w każdej z wielkości używanego takielunku). Dozwolone są dowolne ilości zmian zgłoszonego Komisji Technicznej takielunku łodzi w trakcie regat (pomiędzy biegami).

Każda łódź, w której po zweryfikowaniu dokonywane zostaną niedozwolone regulaminem zmiany może zostać zdyskwalifikowana.

Zawodnicy zobowiązani są posiadać zgodne z regulaminem oznaczenia żagli (dla wszystkich rodzajów i wielkości  Sędziowie proszą o nie używanie w miarę możliwości żagli bezbarwnych, utrudniających weryfikację na mecie.

Oznaczenia przynależności państwowej dla zawodników polskich nie są wymagane choć zalecane – podobnie jak koszulki drużynowe (wzór 2016).

W przypadku awarii jachtu można użyć modelu zapasowego (o innych numerach startowych) – w takiej sytuacji punktacja regatowa będzie liczona dla danego numeru (tj. jak dla nowego zawodnika).

DOPUSZCZALNE PASMA RADIOWE

W zawodach będzie można używać wszystkich dopuszczonych dla modelarzy w Polsce częstotliwości: 2,4GHz, 27, 40 oraz 35MHz (ostatnia jest formalnie przeznaczona w Polsce dla modeli lotniczych, będzie jednak tu dopuszczona wyjątkowo).

W przypadku używania starszych systemów RC (27, 40, 35MHz) zawodnicy zobowiązani są do zgłoszenia swojej głównej częstotliwości (kwarcu/kanału) w formularzu zgłoszeniowym oraz minimum jednej częstotliwości zapasowej na wypadek ew. powtórzenia się danego kanału u innego zawodnika.

FORMAT REGAT

Komisja sędziowska określi planowaną liczbę wyścigów za każdy dzień, biorąc pod uwagę m.in. warunki  pogodowe.

Dwa ukończone biegi konkursowe wystarczą, by zawody były uznane za ważne.

We wszystkich biegach konkursowych uczestniczyć będą wspólnie wszyscy zawodnicy.

Podstawową będzie klasyfikacja generalna dla wszystkich zawodników, prowadzone będą też klasyfikacje: juniorów, drużynowa i kobiet (dla min. 3 zawodników w każdej).

TRASA REGATOWA

Szczegółowe instrukcje dotyczące trasy zostaną podane bezpośrednio przed startami danej tury.

Tradycyjną formą trasy regatowej FOOTY RC jest jednokrotna trasa trójkątna ze startem na wiatr.

Dodatkowa bramka start/meta będzie usytuowana pomiędzy dwiema dolnymi bojami (rysunek poglądowy, proporcje i odstępy pomiędzy bojami mogą być inne, niż minimalne, oznaczone na rysunku).

Zabronione jest powtórne przepływanie przez linię mety po ukończeniu biegu regatowego przez zawodnika.

PUNKTACJA REGATOWA

Przedwczesne przekroczenie linii startowej (do minuty przed sygnałem startu) wiąże się z koniecznością opłynięcia boi startowej – bez prawa pierwszeństwa.

Punkty za poszczególne biegi będą przyznawane według zasady: I m.-1pkt,  II m.-2 pkt, III m.-3pkt., itd.

Za start w danym biegu (przepłynięcie linii startowej w czasie biegu), mimo jego nieukończenia, przyznana zostanie ilość punktów równa ilości zawodników, którzy wystartowali w tym biegu (tzw. punkty za dzielność).

Za brak startu w danym biegu przyznane zostaną zawodnikowi punkty w liczbie równej liczbie zawodników, zgłoszonych do startów w danej turze regat.

W każdej turze (min. 5 biegów) jeden, najgorszy z pięciu, wynik nie będzie zliczany do końcowej punktacji.

W klasyfikacji juniorów będą uwzględniani zawodnicy do 16 roku życia (do rocznika 2003 włącznie).

NAGRODY

Organizatorzy gwarantują następujące nagrody regat o Puchar Polski FOOTY 2018:

– puchar dla najlepszego zawodnika regat w klasyfikacji generalnej

– medale dla trzech pierwszych zawodników w każdej z grup wiekowych (junior, senior, kobieca, „narybek”)

– okolicznościowy dyplom dla każdego oficjalnie zgłoszonego zawodnika.

Dodatkowe nagrody i upominki rzeczowe mogą zostać przyznawane w miarę możliwości organizatorów i hojności sponsorów.

KONKURSY DODATKOWE

Przed dekoracją zwycięzców regat, przewidziane jest również wręczenie nagród w postaci okolicznościowych medali i dyplomów, ew. również upominków rzeczowych, dla zwycięzców konkursu dodatkowego:

ZŁOTY NARYBEK PP FOOTY 2018 – dla zawodników, którzy po raz pierwszy startowali w klasie FOOTY na wyczarterowanych jachtach (zawodnik w tej klasie nie może być bezpośrednio wspierany przez pomocników podczas biegów (tzn. przez przejmowanie drążków sterowych nadajnika). W tej klasie mogą uczestniczyć zawodnicy do lat 14.

W niewymienionych wyżej kwestiach, oraz w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości,

proszę o kontakt poprzez e-pocztę zpmmdk1(at)wp.pl lub skorzystanie z facebookowej strony FOOTY Polska.

Opracował: instr.Paweł Dejnak
Krajowy Rejestrator Klasy FOOTY

 

KARTA ZGŁODZENIOWA (link do pliku tekstowego poniżej)

KARTA ZGŁOSZENIOWA PP FOOTY 2018

Ten wpis został opublikowany w kategorii FOOTY POL, regaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *