VI Ogólnopolskie Zawody Modeli Robotów i Jednostek Ratowniczych 2008

    VI edycja zawodów w MDK im. M.Kopernika przeszła już do historii…
Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili i byli
z nami do końca, mimo niemałej „obsuwy” czasowej.  Nagrody za to otrzymali wszyscy zawodnicy – nikomu nie mogło braknąć!  Mamy nadzieję, że wszytkim się spodobały i że, tak jak my, również uważacie, że warto było brać udział w tych  zawodach!
    Fotoreportaż z zawodów został już zamieszczony. Zamieszczamy także wyniki i pierwsze podsumowanie. W dalszej części tego tematu pozostają dotychczasowe informacje. 

PLAKAT 

WYNIKI (z pierwszej dziesiątki):

R1 (niesterowane)

1. Paweł Moroz – 9 lat – 220 pkt.

2. Marek Wiśnicki – 8 lat – 218 pkt.

3. Aleksander Gałęski – 10 lat – 215 pkt.

4. Jerzy Bartosiewicz – 14 lat – 210 pkt.

5. Maciej Makowski – 10 lat – 208 pkt.

6. Adam Loch – 14 lat – 206 pkt.

7. Michał Kotkowski – 14 lat – 200 pkt.

8. Mateusz Szygulski  – 8 lat – 158 pkt.

9. Patryk Maślejak – 12 lat – 155 pkt.

10. Jakub Szygulski  – 5 lat – 145 pkt.

R2 (sterowane)

1. Piotr Karwize – 21 lat  – 275 pkt.

2. Michał Mazurkiewicz – 11 lat – 254 pkt.

3. Tomasz Czyżycki – 12 lat – 204 pkt.

4. Rafał Kondziela – 13 lat – 169 pkt.

5. Kamil Przyłucki  – 8 lat – 165 pkt.

6. Michał Pogoda – 10 lat –153 pkt.

7. Teodor Kałnak – ? lat – 150 pkt.

8. Adam Bartczak – 14 lat – 137 pkt.

9. Krzysztof Dutczak – 13 lat 131 pkt.

10. Aneta Wysokińska – 10 lat – 127 pkt.

R3 (autonomiczne)

1. Grzegorz Wołoszczuk – ??lat –298 pkt.

2. Grzegorz Głuch -14 lat – 263 pkt.

Nagrodę Specjalną Szefa Wojsk Inżynieryjnych SOW otrzymał Marek Wiśnicki


PODSUMOWANIE

    Podczas zawodów i pokazów w MDK im. M. Kopernika, zaprezentowano kilkadziesiąt modeli wszystkich klas, wykonanych przez dzieci (najmłodszy zawodnik zgłoszony w tej edycji miał 5 lat – 10 lokata w R1), młodzież oraz dorosłych konstruktorów.

    Wśród modeli kategorii R1 prym wiodły modele wykonane z najróżniejszych „podzespołów”, często powtórnie, ale i zazwyczaj z wielką fantazją, wykorzystywanych przez najmłodszych uczestników zawodów do budowy modeli robotów różnorakiego przeznaczenia. Sporą grupę stanowiły tu także modele kartonowe – często rozbudowane o dodatkowe funkcje (napęd, wyposażenie wewnętrzne, dodatkowe oświetlenie itp.).

   W grupie modeli R2, w tym roku szczególnym powodzeniem cieszyły się modele poduszkowców – zaprezentowano aż 9 różnych ich konstrukcji – począwszy od najprostszych modeli napędzanych i sterowanych strumieniem powietrza z suszarki, aż po pierwszy w Polsce,  radiosterowany, redukcyjny model polskiej jednostki MOSG RP– „Griffon 2000TD MKIII SG-412”  (jego wykonawca zwyciężył w klasie modeli kierowanych, rezygnując jednak z nagrody, na rzecz kolejnych zawodników). Zdaniem wielu z obserwatorów, w tej klasie modeli szczególnie wyraźny jest wzrost poziomu technicznego zaawansowania prezentowanych modeli – dla przykładu –  drugie miejsce zdobył model RC kołowego „Robota-zwiadowcy” zaopatrzony w pokładowy, bezprzewodowy system video (widzowie mogli na żywo, na dużym ekranie, oglądać obraz „widziany” przez model tego robota,).

    W klasie R3 zgłoszono 2 roboty jeżdżące. Zwyciężył robot „SUMO” – wykonany przez studenta Politechniki Wrocławskiej, natomiast drugie miejsce zajął „Robot Świetlny” zbudowany w Pracowni Elektroniczno-Robotycznej Zespołu Pracowni Modelarskich MDK im. M. Kopernika we Wrocławiu.


KOMISJA SEDZIOWSKA

Przewodniczący składu: prof. Piotr Wrzecioniarz  – Politechnika Wrocławska
Sędzia techniczny: kpt. Grzegorz Stefaniak – Wojska Inżynieryjne Śląskiego Okręgu Wojskowego
Sędzia techniczny instr. Jerzy J. Kaczorek – sędzia modelarski Aeroklubu Polskiego

{gallery}galeria/robrat08{/gallery}

PROGRAM ZAWODÓW 20.01.2008

10.00  Zapisy Zawodników
10.15  Rozpoczęcie Zawodów
10.20  Prezentacje modeli klasy R1 (wystawowych)
10.50  Przerwa – prezentacje modelarni
11.10  Prezentacje modeli klasy R2 (sterowanych)
11.30  Przerwa – pokazy modeli robotów
11.45  Pokazy modeli robotów klasy R3 (automatów)
12.00  Przerwa techniczna
12.20  Prezentacja działań ratowniczych Wojsk Inżynieryjnych Śląskiego Okręgu Wojskowego
12.25  Ogłoszenie wyników – rozdanie nagród
13.00  Zakończenie zawodów


REGULAMIN   VI  OGÓLNOPOLSKICH  ZAWODÓW  MODELI  ROBOTÓW   i  JEDNOSTEK  RATOWNICZYCH  –  WROCŁAW,  20.01.20081.  UCZESTNICY ZAWODÓW


    W zawodach mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy, niezależnie od wieku, którzy do dnia 18.01.2004 (piątek) do godz. 18.00 dostarczą do ZPM MDK (sala nr 60) poprawnie wykonaną dokumentację zgłoszeniową zrealizowanego modelu.


2.  MODELE


    Modele mogą być wykonane z dowolnych materiałów i podzespołów (np. z uszkodzonych zabawek, opakowań itp), ale nie mogą być w całości wykonane fabrycznie lub jedynie złożone w całość z fabrycznie przygotowanych do tego celu, gotowych elementów (typu klocki). Każdy z uczestników może startować z dowolną ilością modeli, (nagroda przyznana zostanie za jeden  – najlepszy –  model). Dopuszczalna jest pomoc osób starszych (rodziców, dziadków, itp.) – ale nie budowa za uczestnika. Pojazdy ratunkowe mogą być pojazdami lądowymi, wodnymi, lotniczymi lub kosmicznymi oznaczonymi jako ratownicze. Zaleca się również wyposażenie ich w odpowiednie sygnały świetlne i dźwiękowe.


    Dla zrównania szans uczestników, modele są podzielone na trzy kategorie, różniące się stopniem trudności i sugerowanym wiekiem uczestników:
R1 – modele wystawowe  (bez konieczności wykonywania ruchu. Do tej kategorii zaliczają się także  modele  poruszające się,  ale  niesterowane i nieautomatyczne). Najprostsza z kategorii zawodów, przeznaczona przede wszystkim dla najmłodszych uczestników do lat 12.
R2 – modele sterowane (kierowane przewodowo, radiem, itp.), mobilne i wieloczynnościowe, przeznaczone do wykonywania określonych zadań (pokazów – szczególnie ratowniczych) Bardzo efektowna kategoria, przeznaczona przede wszystkim dla zawodników do  lat 18.
R3 – modele automatyczne (samodzielnie zmieniające swoje reakcje po napotkaniu przeszkody, światła, ognia itp.).Kategoria przeznaczona zarówno dla młodzieży jak i dorosłych (bez ograniczenia wieku) – daje możliwość wykazania się każdemu.


    Modele pozostają własnością wykonawców (również po zawodach). Organizator zastrzega sobie jedynie prawo wystawienia wybranych, nagrodzonych modeli na wystawie  pokonkursowej  do 30 dni  po zakończeniu zawodów.


3. DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA


    Dokumentacja zgłoszeniowa: to 1 kartka A4 – wzór do otrzymania również w ZPM MDK podczas zajęć. Należy ją złożyć do 18.01.08 w ZPM MDK – sala nr 60,  ew. lub przesłać do tego terminu na adres zpmmdk1<tu znak „małpka”>wp.pl. Premiowana będzie estetyka wykonania dokumentacji – zawodnicy z klas 0-3  mogą ją wykonać z pomocą rodziców:
1.   Imię, nazwisko i wiek zawodnika;
2.   Nazwa szkoły lub placówki dla tych, którzy wykonywali modele przy pomocy nauczyciela lub instruktora ew. imiona i nazwiska pozostałych wykonawców modelu;
3.    Opis modelu:
– nazwę robota lub pojazdu
– kategoria modelu, jego wielkość oraz przeznaczenie robota pojazdu lub jednostki (-krótko, np.: ratunkowy, pożarniczy, medyczny,  ratownictwa górniczego, astromechaniczny itp);
– rysunek w skali (ew. rysunki, szkice lub zdjęcia) modelu z zaznaczeniem i opisem najważniejszych wymiarów i elementów robota, pojazdu lub jednostki.
– opis najciekawszych rozwiązań technicznych modelu oraz elementów, z których został wykonany
4.   Opis pokazu (tylko dla kat. R2 i R3)
    Organizator prosi o terminowe składanie dokumentacji, (jest to premiowane punktami), w przeciwnym razie nie może gwarantować odpowiedniej ilości nagród, może też odmówić zgłoszenia w przypadku zbyt dużej ilości zawodników.


4.  PREZENTACJE I POKAZY KONKURSOWE


    Prezentacja modelu przez zawodnika (przed komisją sędziowską i widzami) powinna trwać nie dłużej niż 2 min. Dla zawodników kategorii R2 i R3 prezentacje są  połączone z pokazami

    Sędziowie będą zadawać pomocnicze pytania służące określeniu wkładu pracy zawodnika, oraz stosownie do wieku – znajomości budowy modelu i prezentowanego tematu..


5.  ZASADY OCENY


    Na końcową ocenę będą składały się oceny cząstkowe za poszczególne elementy pracy zawodnika:
-dokumentacja zgłoszeniowa zgłoszona w wyznaczonym terminie – do 10 % punktów
-prezentacja modelu dla kat. R1 do 90 %, pozost.kat.  – do 20 %
-pokaz wieloczynnościowy modelu dla kat. R2 i R3 – do 70 %.
    Premiowane będą: samodzielność, pomysłowość i funkcjonalność zastosowanych rozwiązań, estetyka wykonania, efektowność, trudność wykonania, realizm, znajomość budowy modelu i podstawowej znajomości tematu.
    Wyniki poszczególnych etapów zostaną podane po zakończeniu zawodów. Decyzje niezależnego od Organizatora Jury, złożonego z profesjonalistów z zakresu modelarstwa, nauk politechnicznych i ratownictwa, są ostateczne  i  nie podlegają  oprotestowaniu.


6.  NAGRODY ORAZ  KONKURSY DODATKOWE


    Każdy uczestnik zawodów otrzyma nagrodę lub upominek oraz potwierdzenie udziału w zawodach, na podstawie którego można ubiegać się o podwyższenie oceny między innymi z przedmiotu technika. Nagrody będą wybierane z puli poszczególnej kategorii przez uczestników -w kolejności wynikającej z  uzyskanych wyników.
    Nauczyciele, którzy przyjadą na zawody ze zorganizowaną grupą uczniów otrzymają oficjalne potwierdzenia uczestnictwa (zgłoszenia j/w).            
    Organizator przewiduje ponadto przyznanie specjalnych nagród sponsorowanych (niezależnych od nagród konkursu głównego) na przykład: za najciekawszy model pojazdu inżynieryjnego, za najciekawszy model kartonowy, za najciekawsze rozwiązanie techniczne, nagrodę EKO (za najciekawsze wykorzystanie surowców wtórnych  do budowy modelu).


     W trakcie zawodów zostanie  rozstrzygnięty  również konkurs  plastyczny  pt.: “Roboty i jednostki ratownicze”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej. Tematem prac mogą być (prawdziwe lub wymyślone) roboty, karetki pogotowia, wozy policyjne i strażackie, śmigłowce sanitarne, łodzie ratownicze itp.  Podpisane czytelnie (z tyłu: imię , nazwisko, wiek, szkoła i klasa lub placówka i pracownia, nauczyciel/instruktor prowadzący) prace (rysunki, grafiki, malarstwo do formatu A4) należy złożyć w ZPM MDK (s.60) do 18.01.08 (piątek) do godz. 18.00.


7. INFORMACJE I POMOC


     Ewentualne pytania można kierować również na adres e-poczty: zpmmdk1<małpka>wp.pl lub ew. uzyskać  pomoc  w trakcie zajęć  w sali 60 – modelarni  ZPM  MDK – od  poniedziałku  do  piątku  od  16.45 do 20.00.

Ten wpis został opublikowany w kategorii relacje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *